torsdag 23 februari 2012

Mässa i Uddevalla

Nu på söndag 26/2 kl 14:00 blir det mässa i Bäve kyrka i Uddevalla.Jag tänker särskilt på er som bor i Trollhättan eller Vänersborg. Passa på och gör en liten söndagsutflykt.Behöver jag säga att det blir kyrkkaffe ? :)

Teologofestivalen i Uppsala 3-5 februari

Vid teologifestivalen var vi över 1000 perosner samlade för att i många olika grupper och med gemensamma gudstjänster arbeta med temat FÖR ATT VÄRLDEN SKA LEVA.Vi firade mässor i Uppsala domkyrka i början och slutet av festivalen och vi deltog i olika " strömmar" utifrån vårt eget intresse. Vi var en grupp döva och teckenspråkiga som deltog. Vi hade valt att tänka runt och prova på att måla ikoner. Den andra gruppen gick till en ström där vi lärde oss mycket om hur vi kan leva för att vara aktsamma om vårt älskade jordklot. Titta på Uppsala stifts hemsida där det finna foto på tre döva som leder förbön i avslutningsmässan på söndagen!www.svenskakyrkan.se/uppsalastift