lördag 2 juni 2012

Odd Inge Schröder  från Norge föreläser. Han berättar bl annat om hur Dövekirken i Norge är organiserad och att döva har möjlighet att ta ansvar och påverka kyrkans verksamhet
Syster Chidinma Onyeoziri  från Sri Lanka berättade om dövas situation i landet.Många döva göms undan och har svårt för att få bra utbildning.Katolska kyrkan arbetar hårt för att ge barn och unga utbildning och status i samhället