tisdag 19 maj 2015

Döves Kirke i Köpenhamn


Teckenspråkiga konfirmander

Konfirmanderna med ledare har varit på en resa till Lund 13-17 maj. Här utanför Klosterkyrkan i Lund.

måndag 11 maj 2015

Styrelsemöte i Budapest

Jag sitter med i styrelsen för IEWG, internationell ekumenisk organisation.
Har varit på möte i Budapest några dagar    och jobbat med att förbereda nästa konferens 2016. Datum och plats är ännu ej klara. Här träffar vi representanter från en baptistisk kyrka, en reformert och en luthersk.