fredag 4 juni 2010

Kyrkodagar i München maj 2010


Jag har besökt dövas församling i Nürnberg i Tyskland under några dagar i maj månad.
Här ser ni gänget med döva deltagare som just kommit till München för att delta i ekumeniska kyrkodagar. Det var runt 600 döva deltagare men tillsammans var vi ungefär 150.000 från olika kyrkor i Tyskland. Jag hörde till gruppen internationella deltagare men jag höll mig hela tiden i gruppen med döva från den evangeliska kyrkan i Bayern. Det var fantastiskt intressant och jag lärde mig mycket om hur man arbetar på teckenspråk i kyrkan.
Jag bodde hemma hos prästen Joachim Klenk och hans familj i Nürnberg. Han ska besöka mig nästa vår och vi planerar att teckenkören i Nürnberg ska göra en liten turné här i Sverige.

En katolsk monter

Joachim Klenk, dövprästen i Nürnberg pratar med några katolska nunnor vid kyrkodagarna i Nürnberg.

Försäljning

Handalfabetet på ett vykort. Nu har jag äntligen lärt mig det internationella handalfabetet.
Det var nödvändigt för att kunna teckna med tyska döva vänner.Teckenkören ska snart framträda på scenen. en av medarbetarna delar ut godis med församlingens adress till hemsidan. OBS att man använder en kasse från ett känt svenskt företag. Ser du vilket ?
Teckenköran på gågatan

Teckenkören drar fram på en gågata i München.
Människor drog ner på farten och tittade, andra kastade en blick, några stannade och pratade med kören.
Att såhär öppet visa upp teckenspråket tror jag är ovanligt i Tyskland. Jag upplevde att språket fortfarande är ganska gömt men att det mer och mer träder fram i ljuset och berikar både kyrkan och samhället.

Mässa på teckenspråk


På lördag kväll firade vi mässa i Passionskyrkan i München. Kyrkan var nästan full med 250 deltagare. Altares dekorerades av en grupp döva som hade särskilgt ansvar för detta. Ett ljus,ett rött tyg,blommor och ett par händer i gips,en bibel,nattvardsfat och vinkalk så var allt klart.Vid dörren i kyrkan delade man ut en grön tråd till alla som kommit för att fira mässa. Mitt i mässan knöt vi samman våra trådar och nätet som bildades lade vi på altaret.

Affär
Här ser du några av de saker som såldes i dövas kyrkliga centrum i Nürnberg.Vad säga om kakor som ser ut som en hand?I paketet finns en särskilt teckenspråkste som man säljer mycket av.En stola (bandet prästen har över axlarna i gudstjänsten)
med ett par tecknande händer till försäljning i Nürnberg

En liten blick in i affären som "dövkyrkan" driver i Nürnberg. I höst kan vi handla av dom via internet. Jag ska meddela här på bloggen så snart det fungerar.


En döv lärarae undervisar i dövskolan i Bamberg.
Övriga lärare på skolan är hörande.Många skolor i Tyskland använder fortfarande den orala metoden i sin undervisning.Dövskolan i Bamberg använder teckenspråk.
Fram till 1990 var det förbjudet att använda teckenspråk i undervisningen.