onsdag 30 maj 2012

Det råder väl inget tvivel om vad Camilla Jansson betonar är viktigt för  döva. Utbildning !
Camilla berättade om sin väg till arbete i Svenska kyrkan.Nu  är hon diakon i Göteborgs stift.
Brigitte Schmidt, döv deltagare från Bayern. Brigitte arbetar som   pedagog  och möter
många döva i Nürnberg. Hon har regelbundna träffar där man samtalr om livsfrågor och studerar
Bibeln.
Här ser ni alla svenskar som deltog i IEWGs konferens 21-15 maj.Temat var "Empowering deaf people in the Church" - att ge makt åt döva i kyrkan.
Sverige ansvarar för morronbönen. Hela svenska gruppen var denna dag klädda i turkosa T-shirtar
och med gula scarfar lyste morronbönsgruppen i kapp med den svenska flaggan.

Dialog under en aftonbön.OBS altaruppsatsen med änglar som bär upp moder Maria
Utanför kapellet mötte oss Maria. Det ser nästan ut som om hon trampar på änglarna men vi kom fram till att det måste var så att änglarna bär henne.
Lars Hana  döveprest som det heter på norska hälsar välkommen in i kapellet.
På konferensen hade vi många fina morron- och aftongudstjänster
Tre teckenspråkiga präster fråm Madagaskar.Henri Andriambolololofa Ratsimbazafy, Benjamin Randriambololontsoa och Benjamin Andriamahefa Rabenantonina. Med tanke på deras långa namn tycker jag mitt eget framstår som kort :)
På Madagaskar arbetar man utifrån helt andra förutsättningar än vi gör  i Svenska kyrkan.
Bob Shrine dövpräst i Wakefields stift i England håller föredrag  utifrån temat  "Den döva församlingen och kyrkan" Han framhöll att den döva församlingen anglikanska kyrkan är en slags undergrupp." The deafchurch is a subaltern group" Subaltern betyder egentligen en officer av någon av de båda lägsta graderna.
Han sa att döva  i England saknar tillgång till makt och påverkan i kyrkan och att man lever i  kultur av hjälplöshet.I England finns  tio döva präster  men av dessa är det bara fyra som uppbär lön.
I  anglikanska kyrkan finns det   många som arbetar deltid  utan ersättning.Man ser sin insats som en gåva till kyrkan.
Sabine Fries,  präst  själv döv  bosatt i Berlin höll ett föredrag  med rubriken " Att vara en del av Kristi kropp"  Om jag avläser tyskt teckenspråk rätt så ser det ut som om hon  tecknar "kraft" på detta foto.
Hon sade bl a " att be Gud att göra mig hörande vore som att be honom göra om mig till  en man".
Hon kallar döva personer för "ögonmänniskor". Men framhöll framför allt hur viktigt det är att döva ser på sig själva som en viktig del av Kristi kropp, en viktig del av kyrkan
Här ser du hela den norska gruppen på konferensen anordnad av IEWG, en ekumenisk organisation för tecksnspråkigt arbete. Tack Norge för att ni skickar så många deltagare !
Några ur ungdomsgruppen i Vänersborg Efter en andakt omkring ljusbäraren i Vänerborgs kyrka tog vi en promenad ner till parken vid Vänerns strand.
Vi har en  ungdomsgrupp i Vänersborg och en dag tog några av oss emot förskoleklassen
F-3 från Vänerskolan. Tillsammans med killarna i ungdomsgruppen visade vi  kyrkans skatter.
Här poserar vi  runt dopfunten med dopljus och  dopklänning.Dopklänningen tillhör kyrkan och man kan få låna den vid dop om man vill
Några barn från Vänerskolan på väg nerför trappan till predikstolen i Vänersborgs kyrka